Skip links
Hedef Yumurta Yemi

Hedef Yumurta Yemi

• Serbest dolaşan yumurtacı tavukların, yumurtlama döneminde kullanılan bir yemdir.

• Serbest gezen tavuğun özel ihtiyaçlarına göre formüle edilerek üretilmiştir.
• Vücut kondisyonunu koruyarak yumurta verimini arttırıcı sindirilebilirliği yüksek, kaliteli ham maddelerden üretilmiştir.
• Kabuk kalitesi, yumurta büyüklüğü ve yumurta sarısının rengini dengede tutacak şekilde, gerekli besin öğeleri ve ham maddelerle dengelenmiştir.
• Yumurta yolu ile insanlara geçen zararlı herhangi bir madde içermez.
• Maksimum yumurta verimi elde edilmesini ve sürekliliğini sağlar.
• Sindirimi kolaylaştırıcı enzimle desteklenmiştir.
• Sadece pelet formda üretilir.

Paşa

Paşa

• 7 haftalık veya 30 kg canlı ağırlığa ulaşmış kuzu veya kesim için beslenecek koyunların, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
• Hayvanlar suya kolay ulaşabilmelidir.
• Hayvanların bulunduğu ortam temiz olmalıdır.
• Toklu besi yemi canlı ağırlığa bağlı olarak günlük yem miktarı arttırılmalıdır.
• Kaliteli kaba yem ile desteklenmelidir.

Zıpır

Zıpır

• Buzağıların 2. aydan 6. aya kadar olan dönemde, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
• Buzağılar havadar, kuru ve hastalık etmenlerinden uzak bir ortamda barındırılmalıdır.
• Buzağılar beslenirken, işkembenin mümkün olduğunca erken gelişimini hedefleyen besleme programı yapılmalıdır.
• Buzağılar temiz ve taze suya her zaman erişebilmelidir.
• Dönemine uygun kaliteli kaba yem kullanılmasına dikkat edilmelidir.
• Buzağı büyütme yemi buzağıların önünde serbest bir şekilde bulundurulmalıdır.

Olgun

Olgun

• Erkek danaların 6. aydan veya besiye alınacak danaların, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
• Besiye alınacak hayvanlar ırk, yaş, cinsiyet ve ağırlık yönünden aynı özellikte olmalıdır.
• Besiye alınacak hayvanlar büyüme dönemini tamamlamamış olmalıdır.
• Besiye alınacak hayvanın göğsü dar ve basık olmamalıdır.
• Baş, boyun, gövde ve bacaklar o ırkın ve cinsin tipik özelliklerini yansıtmalıdır.
• Baş kısmı gövdeye göre çok büyük ya da çok küçük olmamalıdır.

Hedef Süt Yemi 19

Hedef Süt Yemi 19

• Sağmal ineklerin buzağılama başlangıcından sütten kesilmesine kadar geçen dönemde, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
• Süt ve yavru veriminden daha iyi sonuç alınabilmesi için sürüde tırnak bakımları düzenli olarak yapılmalıdır.
• Yıllık olarak bir aşılama programı yapılmalı ve titizlikle uygulanmalıdır.
• İçme suyunda kalite ve hastalık riski sorunu varsa gerekli tedbirler en kısa zamanda alınmalıdır.
• Çeşitli hastalıklara karşı koruyucu aşılar zamanında uygulanmalıdır.

Hedef Süt Yemi 21

Hedef Süt Yemi 21

• Sağmal ineklerin buzağılama başlangıcından sütten kesilmesine kadar geçen dönemde, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
• Taze yem maddeleri kullanılmalıdır.
• Mutlaka iyi ve kaliteli kaba yem kullanılmalıdır.
• Süt ineklerinde stres, süt ve döl verimini olumsuz etkileyen çok önemli bir faktördür.
• Her inek verdiği süt miktarına göre ayrı ayrı yemlenmelidir.