Skip links

95X950 Süt Yemi

 • Yüksek süt verimli ineklerin buzağılama başlangıcından sütten kesilmesine kadar geçen dönemde, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
 • Günlük canlı ağırlık kazanımı, yaşam payı ve süt verimi için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
 • Günlük süt verimi 20-30 litre arasında olan süt hayvanları için tavsiye edilir.
 • Protein, enerji, karbonhidrat ve minerallerce dengelenmiştir.
 • Yüksek oranda net enerji ve ince bağırsakta sindirilebilir protein içeriğinden dolayı, sadece kaba yem ile dengeli bir TMR hazırlanabilir.
 • İnce bağırsakta sindirilebilir protein miktarı oldukça yüksektir.
 • Süt ineği yetiştiriciliği yaparken; ineğin kesif yem, kaba yem ve su dengesinin kurulması gereklidir.
 • Bu dengeli beslenme yapılmaz ise ineğin ileri dönem beslenmesinde ve döl veriminde problemler çıkabilir.
 • Her türlü stres azaltılmalıdır.
 • Yüksek kalitede kaba yemler kullanılmalıdır

Beslenme Tablosu

Süt Verimi (lt/gün) Süt Yemi (kg/gün) Mısır silajı (kg/gün) Saman (kg/gün)
20
13
4
20
9
15
2
25
15
6
25
11
20
4
30
13
25

Pratik Bilgiler

 • Süt ineği yetiştiriciliği yaparken ineğin kesif yem, kaba yem ve su dengesinin kurulması gereklidir.
 • Bu dengeli beslenme yapılmaz ise ineğin ileri dönem beslenmesinde ve döl veriminde problemler çıkabilir.
 • Her türlü stres azaltılmalıdır.
 • Yüksek kalitede kaba yemler kullanılmalıdır.