Skip links

Adım Süt Yemi

  • Düşük ve orta verimli sağmal ineklerin buzağılama başlangıcından sütten kesilmesine kadar geçen dönemde, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
  • Günlük canlı ağırlık kazanımı, yaşam payı ve süt verimi için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
  • Günlük süt verimi 15 litrenin altında olan süt hayvanları için tavsiye edilir.
  • Protein, karbonhidrat ve yağ miktarı dengelidir.
  • Normal olarak süt sığırlarının rasyonları %60 kesif yem, %40 kaba yemdir.
  • Bir ineğin günde tüketeceği kaba yem miktarı, canlı ağırlığının %2,5 ile %4,5’u kadardır.
  • Kaba ve kesif yemler günde en az 2 öğünde verilmeli ve her gün aynı saatte yemleme yapılmalıdır.

Beslenme Tablosu

Süt Verimi (lt/gün) Süt Yemi (kg/gün) Mısır silajı (kg/gün) Saman (kg/gün)
10
6
10
5
15
9
10
5

Pratik Bilgiler

  • Normal olarak süt sığırlarının rasyonları %60 kesif yem, %40 kaba yemdir.
  • Bir ineğin günde tüketeceği kaba yem miktarı canlı ağırlığının %2,5 ile %4,5 kadardır.
  • Kaba ve kesif yemler günde en az 2 öğünde ve her gün aynı saatte yemleme yapılmalıdır.