Skip links

Bili Bili Broiler Yemi

  • Et yönlü yetiştirilen tavukların, günlük civcivden başlayıp kesilmesine kadar geçen dönemlerde gerekli tüm besin ihtiyaçlarını kapsayan tam karma yemlerdir.
  • Sindirilebilirliği yüksek, kaliteli ham maddeler kullanılarak üretilmiştir.
  • İskelet gelişimi, vücut direnci ve bağışıklığı arttırıcı vitamin ve mineraller kullanılmıştır.
  • Yem formülleri, yemin ete dönüşüm oranı maksimum olacak şekilde dengelenmiştir.
  • Sindirimi kolaylaştırıcı enzimle desteklenmiştir.