Skip links

Boncuk Kuzu Büyütme Yemi

 • Kuzuların 6. haftadan itibaren, beslenmesinde kullanılmaya başlanılan günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
 • Yaşam payı için gerekli besin öğeleri ile dengelenmiştir.
 • İşkembe gelişimini destekleyecek gerekli besin öğeleri ve katkılar ile desteklenmiştir.
 • İnce bağırsakta sindirilebilir protein miktarı oldukça yüksektir.
 • Kuzu büyütme yeminden önce, kuzu başlangıç yeminin yedirilmesi tavsiye edilir.
 • Kuzuların suya kolay ulaşabilmesi sağlanmalıdır.
 • Kuzuların bulunduğu ortam temiz olmalıdır.
 • Canlı ağırlık arttıkça günlük yem miktarları arttırılmalıdır.
 • Besleme şekline bağlı olarak, eğer toklu yemi kullanılmayacak ise arpa veya diğer hububat takviyesi yapılabilir.
 • Kuzular kaliteli kaba yem ile desteklenmelidir.
 • Kuzu bölmelerinde, kuzuların önünde sürekli temiz, ılık su ve yalama taşı bulundurulmalıdır.
  Kuzu bölmelerinin altı temiz, kuru olmalı ve hava cereyanı olmamalıdır.

Beslenme Tablosu

Canlı ağırlık(kg) Kuzu büyütme yemi (gr/gün) Kaliteli kuru ot, yonca, fiğ ,korunga Saman
15
800-1000
Serbest
Serbest
20
1000-1200
Serbest
Serbest
25
1200-1400
Serbest
Serbest
30
1300-1500
Serbest
Serbest

Pratik Bilgiler

 • Kuzu büyütme yeminden önce kuzu başlangıç yeminin yedirilmesi tavsiye edilir.
 • Kuzuların suya kolay ulaşabilmesi sağlanmalıdır.
 • Kuzuların bulunduğu ortam temiz olmalıdır.
 • Kuzu büyütme yemi canlı ağırlık arttıkça günlük yem miktarları arttırılmalıdır.
 • Besleme şekline bağlı olarak eğer toklu yemi kullanılmayacak ise arpa veya diğer hububat takviyesi yapılabilir.
 • Kuzular kaliteli kaba yem ile desteklenmelidir.
 • Kuzu bölmelerinde kuzuların önünde sürekli temiz ve ılık su ve yalama taşı bulundurmalıyız.
 • Kuzu bölmelerinin altı temiz ve kuru olmalı ve hava cereyanı olmamalıdır.