Skip links

Efor Besi Geliştirme Yemi

 • 300 kg canlı ağırlığa ulaşan besi hayvanlarının, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
 • Günlük canlı ağırlık kazanımı için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
 • Protein, karbonhidrat ve yağ miktarı dengelidir.
 • Besinin her döneminde kullanılabilecek şekilde dengelenmiştir.
 • Yüksek sindirilebilirliğe sahip ham maddeler kullanılmıştır.
 • Hedeflenen sürede maksimum canlı ağırlık artışı sağlar.
 • Besi hayvanları yaş ve canlı ağırlıklarına göre gruplandırılmalıdır.
 • Sıcak ortam hayvanların kilo alımlarını engelleyeceği için kapalı ahırlarda uygun sıcaklık 15- 20°C olmalıdır.
 • Hayvan refahı arttıkça besi randımanı ve karlılık artacaktır.

Beslenme Tablosu

Canlı Ağırlık (kg) Efor (kg/gün) Mısır Silajı(kg/gün) Yonca(kg/gün) Saman(kg/gün)
300
4,5
7
1
400
5
9
1
300
5,5
2
1
400
6
2
1
300
6
2
400
7,5
2

Pratik Bilgiler

 • Daha fazla performans sağlanması için kaliteli kaba yem ile birlikte kullanılmalıdır.
 • Besi hayvanlarının önünde 24 saat temiz su bulundurulmalıdır.
 • Besi hayvanları yaş ve canlı ağırlıklarına göre gruplandırılmalıdır.
 • Sıcak ortam hayvanların kilo alımlarını engelleyeceği için kapalı ahırlarda uygun sıcaklık 15-20 C olmalıdır.
 • Hayvan refahı artıkça besi randımanı ve karlılık artacaktır.