Skip links

İlk Besi Başlangıç Yemi

 • Erkek danaların 6. aydan itibaren veya besiye alınacak danaların günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
 • Günlük canlı ağırlık kazanımı için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
 • Protein, karbonhidrat ve yağ miktarı dengelidir.
 • Besinin ilk iki ayında kas ve iskelet sisteminin düzenli gelişimini sağlar.
 • Hızlı bir büyüme ve günlük maksimum canlı ağırlık artışı sağlar.
 • İlk kullanımlarda geçiş yemlemesi yapılmalı, hayvan yavaş yavaş yeni yeme alıştırılmalıdır.
 • Geçiş yemlemesi, eski yem azaltılırken yeni yemin artırılması ve iki yemin karıştırılmasıdır.
 • Besi başlangıcında hayvanlara muhakkak paraziter ilaçlama ve aşılama yapılmalıdır.
 • Genç hayvanlar yaşlılara göre daha iyi besi tutarlar.
 • Bir besi danası, günlük canlı ağırlığının yaklaşık %2.5‘i kadar kuru madde tüketir.

Beslenme Tablousu

Canlı Ağırlık (kg) Besi Başlangıç Yemi(kg/gün) Mısır Silajı(kg/gün) Yonca(kg/gün) Saman(kg/gün)
200
3,5
3,5
1
200
4
1
1
200
4,5
1

Pratik Bilgiler

 • İlk kullanımlarda geçiş yemlemesi yapılmalı, hayvan yavaş yavaş yeni yeme alıştırılmalıdır.
 • Geçiş yemlemesi eski yem azaltılırken yeni yemin artırılması ve iki yemin karıştırılmasıdır.
 • Besi başlangıcında hayvanlara muhakkak paraziter ilaçlama ve aşılama yapılmalıdır.
 • Genç hayvanlar yaşlılara göre daha iyi besi tutarlar.
 • Bir besi danası günlük canlı ağırlığının yaklaşık % 2.5 ‘i kadar kuru madde tüketir.