Skip links

Karnaval Mix Besi Yemi Tahıl Karışımı

  • Arpa, mısır gibi yüksek enerjiye sahip tahıllara dayalı besi yapan işletmelerde toplam rasyonu dengeleyecek şekilde hazırlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
  • Günlük canlı ağırlık kazanımı için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
  • Protein, karbonhidrat ve yağ miktarı dengelidir.
  • Uygun fiyatla hububatların bulunması durumunda kullanılır.
  • İşletmede bulunan ham maddeleri en ekonomik şekilde kullandırarak verime dönüştürür.
  • Besiye alınan hayvanlara taze yemler verilmelidir.
  • İçirilen su taze ve temiz olmalıdır.

Beslenme Tablosu

Canlı Ağırlık (kg) Tahıl Besi Yemi(kg/gün) Mısır Silajı(kg/gün) Arpa(kg/gün) Yonca(kg/gün) Saman(kg/gün)
200
2
2
2
1,5
0,5
300
2
3
3,5
1
1
400
2
4
4
2
0,5
500
2
5
5
2
0,5

Pratik Bilgiler

  • Besiye alınan hayvanlara kokuşmuş, küflenmiş yemler verilmemelidir.
  • İçirilen su taze ve temiz olmalıdır.