Skip links

Koşu Süt Yemi

 • Düşük ve orta verimli sağmal ineklerin buzağılama başlangıcından sütten kesilmesine kadar geçen dönemde, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
 • Günlük canlı ağırlık kazanımı, yaşam payı ve süt verimi için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
 • Günlük süt verimi 15-25 litre arasında olan süt hayvanları için tavsiye edilir.
 • Protein, enerji, karbonhidrat ve minerallerce dengelenmiştir.
 • Sadece kaba yem veya hububatlar ile beraber beslenmeye uygun bir yem tipidir.
 • Net enerji ve ince bağırsakta sindirilebilir protein esasına göre çözümlenmiştir.
 • Kaba ve kesif yemler karıştırılarak birlikte verilmelidir.
 • Her türlü stresten kaçınılmalıdır.
 • Taze yem maddeleri kullanılmalıdır.
 • Mutlaka kaliteli kaba yem kullanılmalıdır.
 • Kaba yemin en az yarısı 5 cm’den daha uzun doğranmış olmalıdır.

Beslenme Tablosu

Süt Verimi (lt/gün) Süt Yemi (kg/gün) Mısır silajı (kg/gün) Saman (kg/gün)
15
12
4
15
8
20
2
20
13
4
20
10
15
2
25
12
15
2

Pratik Bilgiler

 • Kaba ve konsantre yemler karıştırılarak birlikte verilmelidir.
 • Her türlü stresten kaçınılmalıdır.
 • Küflü, bozuk, donmuş yem maddeleri kullanmaktan kaçınılmalıdır.
 • Mutlaka iyi kaliteli kaba yem kullanılmalıdır.
 • Kaba yemin en az yarısı 5 cm den daha uzun doğranmış olmalıdır.