Skip links
Kurumsal

İnsan Kaynakları

Çalışan memnuniyetinin yaratılması, çalışanların gelişimlerine ve değişimlerine katkı sağlanması ve başarı odaklı, ekip çalışmasına uyumlu yeni yeteneklerin Özhen Yem bünyesine kazandırılması, İnsan Kaynakları Politikası’nın temel stratejilerini oluşturmaktadır.

  • Firmamızı daha ileri götürecek liderler yetiştirmek.
  • Tarafsız ve eşit fırsat anlayışı ile çalışanların kendilerini geliştirmesine fırsat yaratılmaktadır.
  • Sürekli öğrenme ve geliştirme ile insana yatırım yapılmaktadır.
  • Personelin sosyal ve kültürel gereksinimleri karşılanarak, Kurum Kültürü ve Bilincinin oluşması sağlanmaktadır.
  • Sürdürülebilir bir gelecek için, çalışanlarımızın sağlık ve güvenlikleri başta olmak üzere tüm sorumluluklar yerine getirilmektedir.