Skip links
Kurumsal

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA

WEB SİTESİ İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

Sayın İlgili,

Bu metni Organize Tavukçuluk ve Yem San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, Şirketimizin web sitesinde yer alan iletişim formu vasıtasıyla bizimle kurduğunuz iletişim sürecinde kişisel verilerinizin işlenmesi, aktarılması ve bunlara ilişkin yasal haklarınız konusunda sizleri aydınlatmak amacıyla sunmaktayız.

Şirketimize elektronik vasıtalarla sağlamış olduğunuz ad, soyad, e-posta adresi ve gönderinizden oluşan kişisel verileriniz, iletişim talebinizin dikkate alınabilmesi, iletişim kapsamında tarafınıza geri dönüşün sağlanabilmesi amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması” ve KVKK Madde 5 Fıkra 2 (f) uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

3.kişilere ait kişisel verileri paylaşmanız halinde, veri sahibi bu kişilerin bilgilendirilmesinin ve kanunen gerekmesi halinde açık rızalarının alınmasının sizlerin sorumluluğunda olduğunu önemle belirtmek isteriz.

İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK Madde 11’de yer alan haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz Organize Sanayi Bölgesi Kazakistan Caddesi No:14 Sincan/ANKARA adresine veya sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde info@ozhenyem.com elektronik posta adresine veya organizetavukculuk@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak başvurabilirsiniz.