Skip links

Karnaval Mix Süt Yemi Tahıl Karışımı

 • Sağmal ineklerin buzağılama başlangıcından sütten kesilmesine kadar geçen dönemde, günlük gerekli besin ihtiyaçlarını sağlayabilecek şekilde ayarlanmış tamamlayıcı karma yemdir.
 • Günlük canlı ağırlık kazanımı, yaşam payı ve süt verimi için gerekli besin öğeleri ve katkılar ile dengelenmiştir.
 • Ekonomik hububatın olduğu işletmeler için uygun bir yem tipidir.
 • Lezzetli yem ham maddeleri kullanılmaktadır.
 • Protein, enerji, karbonhidrat ve minerallerce dengelenmiştir.
 • Yüksek oranda ince bağırsakta sindirilebilir protein içeriğinden dolayı, her türlü hububat ve silaj ile dengeli bir TMR hazırlanabilir.
 • İnce bağırsakta sindirilebilir lizin ve metionince dengelenmiştir.
 • Süt hayvanlarının doğum öncesi beslenmesi çok önemlidir.
 • Süt hayvanlarının doğumdan itibaren ilk ay beslenmesi çok önemlidir.
 • Süt hayvanlarının doğumdan 3 ay sonra gebe kalması, ekonomik süt hayvancılığının ilk parametrelerindendir.

Beslenme Tablosu

Daha etkin kullanım şekli için firmamızın besleme uzmanından bilgi isteyiniz.

Pratik Bilgiler

 • Süt hayvanlarının doğum öncesi beslenmesi çok önemlidir.
 • Süt hayvanlarının doğumdan itibaren ilk ay beslenmesi çok önemlidir.
 • Süt hayvanlarının doğumdan 3 ay sonra gebe kalması ekonomik süt hayvancığının ilk parametrelerindendir.